Ţara Zarandului, ca şi regiune separată a judeţului Hunedoara se concentrează în jurul oraşului Brad. Totuşi, în această prezentare când facem referire la Ţara Zarandului, ne gândim la GAL-ul numit astfel, alcătuit din 13 comune plasate în nordul judeţului, 19 ONG-uri, 14 firme private şi 8 persoane fizice, personalităţi ai localităţilor, experţi sau animatori locali ai teritoriului. Astfel, informaţiile şi datele prezentate mai jos exclud oraşul Brad. Municipiul Brad nu a fost integrat în GAL deoarece populaţia acestuia ar depăşi ponderea de 25% din totalul populaţiei microregiunii.

 

 

harta-Baia-de-Cris